บิ๊กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบ่งปันข่าวนี้ :

บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พร้อมนายสุรัช สุวรรณศรีและนายสำเริง เชื้อครุฑผู้ช่วยที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางแก้ว โดย พันจ่าโทกรชัย รัฐกิติตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคและนางสาวกรรณิกา หมายใยกลางตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม กรณีการเปิดให้บริการและจำหน่ายสินค้าฝ่าฝืนคำสั่งประกาศจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณ ไทวัสดุสาขาบางนาและในการลงตรวจในครั้งนี้นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุงพร้อมคณะและกองสาธารณสุขและฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นักวิชาการสุขาภิบาลได้ตรวจภายในห้างไทวัสดุ พร้อมแนะให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างลูกค้า พนักงานและเจ้าหน้าส่วนต่างๆควรสวมแมสตลอดพร้อมทั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และควรมีเจลวางไว้ทุกๆจุดภายในไทวัสดุและยังได้แนะนำให้แคชเชียร์ควรสวมใส่ถุงมือเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสในกรณีที่ลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดและต้องทำความสะอาดมือคนต่อคนตลอดเวลารวมไปถึงให้ติดสปอตโฆษณาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในมาตรการโควิด 19

เป็นช่วงช่วงให้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของได้ฟังอยู่ตลอดเวลา เพื่อเตือนให้ระวังและไม่ประมาท ด้วยรักและห่วงใย#ไทวัสดุสาขาบางนา

อ่านแล้ว180 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.