ร้อยเอ็ด…รับสมัครเลือกตั้ง นายก อบต.และ ส.อบต วันแรกคักคึกคัก ที่ อบต.รอบเมืองมีผู้ลงสมัครชิงนายก อบต. 3 ราย เมื่อช่วงเช้าวันนี้

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด…รับสมัครเลือกตั้ง นายก อบต.และ ส.อบต วันแรกคักคึกคัก ที่ อบต.รอบเมืองมีผู้ลงสมัครชิงนายก อบต. 3 ราย เมื่อช่วงเช้าวันนี้

(วันที่ 11 ตุลาคม 2564) ที่สถานที่รับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมีผู้แจ้งความประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองบรรยากาศการรับสมัครในวันแรกเต็มไปด้วยความคึกคัก สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้กำหนดขึ้นในระหว่างที่ 11 ตุลาคม – 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีนายพงษ์พันธ์ วงษ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และคณะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้การดูแลในการรับสมัคร พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองร่วมสังเกตการณ์ ในเวลา 08.30 น. เริ่มเปิดรับสมัครมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีผู้ลงสมัคร จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1 นางฉวีวรรณ อารีเอื้อ

ผู้สมัครหมายเลข 2 นางจิราพร เกษมทรัพย์ ผู้สมัครหมายเลข 3 นางพรพิศ สุพานิช ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 20 เขต ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สามารถกระทำได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเท่านั้น
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว86 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.