“นำร่องแหล่งเรียนรู้ต่อต้านการทุจริต”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“นำร่องแหล่งเรียนรู้ต่อต้านการทุจริต”

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์เรียนรู้ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแหล่งความรู้อื่นๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๔ (นายประทีป จูฑะศร) เป็นประธาน
นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า “ศูนย์เรียนรู้ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีทั้งสื่อเคลื่อนไหว สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งระบบสืบค้นข้อมูล ที่ทางสำนักงานได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการหรือแสวงหาความรู้ โดยเปิดให้บริการทั้งส่วนราชการ สถานศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายภาคประชาชนของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์”


นายสมชายฯ กล่าวต่อว่า “นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้ว อนาคตจะทำเป็นห้องปฏิบัติการ ITA สำหรับรับคำปรึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย และหากส่วนราชการ สถานศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเยี่ยมชม หรือศึกษาหาความรู้ที่ศูนย์ฯ สามารถติดต่อมาที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เลย”

อ่านแล้ว108 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.