รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ” เราคนไทยด้วยกันไม่ทอดทิ้งกัน…สู้ไปด้วยกัน “

แบ่งปันข่าวนี้ :

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

” เราคนไทยด้วยกันไม่ทอดทิ้งกัน…สู้ไปด้วยกัน “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่อำเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร
เพื่อรับมอบข้าวสารข้าวหนองจอก ข้าวปลอดภัยจากสารพิษจากกลุ่มโรงสีข้าวเศรษฐกิจชุมชนหนองจอก ของคุณเดชา นุตาลัย อุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยรายการคืนคุณให้แผ่นดินขอเป็นตัวแทนรับมอบข้าวหนองจอกเพื่อนำมาแจกจ่ายและช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจพี่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในแต่ละจังหวัด
เราคนไทยด้วยกันไม่ทอดทิ้งกัน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว481 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.