พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา ผบก.ทท1 ได้เข้าร่วมส่งมอบหน้าที่ โดยมีข้าราชการตำรวจสังกัด ตม.3

แบ่งปันข่าวนี้ :

วันนี้ 28 ก.ย.64 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา ผบก.ทท1 ได้เข้าร่วมส่งมอบหน้าที่ โดยมีข้าราชการตำรวจสังกัด ตม.3

และคณะกรรมการติดตาม พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในงานตรวจคนเข้าเมืองกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 (กต.ตม.บก.ตม.3)และคณะที่ปรึกษาฯได้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2564 การประชุมครั้งนี้ แต่ละจังหวัดได้มีการกล่าวแนะนำตัว จำนวน 26 จังหวัด ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตม.จว.นนทบุรีและคณะ กต.ตม.จว.นนทบุรีได้เข้าร่วมประชุม
และมอบของที่ระลึก บันทึกภาพหมู่คณะร่วมกัน

https://www.facebook.com/1882495585400311/posts/3034343890215469/
https://www.facebook.com/104063714427115/posts/406866514146832/
https://www.facebook.com/102664445416134/posts/142323801450198/
https://www.facebook.com/311292572695419/posts/1177416399416361/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/547171885642031/posts/1509071636118713/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/184064798840395/posts/952408332006034/
https://www.facebook.com/1743340575965173/posts/2794597914172762/
https://www.facebook.com/493936624066523/posts/4118433501616799/

อ่านแล้ว298 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.