จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด , นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร , นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร , หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม ณ ห้องประชุมจรัสสุวรรณเวลา ชั้น 4 โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ในพิธี ประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เปิดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปัน พร้อมทั้งมอบถุงปันสุขให้กับจิตอาสา และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงพยาบาลพนมไพร

นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 24 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถือเป็นวันมหิดล เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวง ร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะ

“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” พระองค์ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาการต่างประเทศ การทหารเรือ และศิลปะ อันเป็นรากฐานของมรดกอันล้ำค่า ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่ชาวไทยจวบจนปัจจุบัน
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว84 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.