ร้อยเอ็ด…พมจ.ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด…พมจ.ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นประธานในการมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ให้แก่ 37 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 532,000 บาท โดยมี นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ครอบครัวที่ได้รับเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็กเป็นครอบครัวยากจน อยู่ในสภาวะยากลำบาก การดูแลเด็กที่เป็นผู้เยาว์ เด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งมีภาวะเจ็บป่วย เด็กพิการ มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญาหรือจิตใจ เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบตกเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด เด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

และเด็กที่พึ่งได้รับการสงเคราะห์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ ค่าเลี้ยงดูเด็ก ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสำหรับเด็ก เงินทุนประกอบอาชีพ ผู้ปกครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และอื่นๆ

ในโอกาสนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า ขอฝากให้ผู้ปกครองได้ดูแลบุตรหลานด้วยความรักความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่หมั่นให้เวลา ไม่ตามใจ สร้างความเข้าอกเข้าใจ มีเมตตา

พร้อมย้ำว่าขอให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลลูกหลานให้เป็นคนดีของสังคม พร้อมกล่าวขอบคุณทุกครอบครัวที่มาในวันนี้โดยย้ำว่าเงินที่ได้รับในวันนี้ถือเป็นกำลังใจและน้ำใจของภาคราชการที่ได้มอบให้กับครอบครัวเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลลูกหลานของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว186 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.