บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

แบ่งปันข่าวนี้ :

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระปิยมหาราช ครบรอบ 168 ปี ซึ่งบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้จัดพิธีบวงสรวงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ในพิธีจะมีการถวายเค้กยักษ์ขนาด 596 ปอนด์ ต่อพระองค์ท่าน โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมโรคโควิด-19 ของภาครัฐ

อ่านแล้ว640 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.