ร้อยเอ็ด จัดโครงการดูแลผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในศูนย์พักคอย วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด จัดโครงการดูแลผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในศูนย์พักคอย วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ในขณะเดียวกัน เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องดำเนินการปล่อยตัว ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 กลับสู่ชุมชนในฐานะประชาชน และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบ ให้ผู้ได้รับพระราชทาน อภัยโทษ ดังกล่าว ต้องกักตัวไว้ 14 วัน ในศูนย์พักคอยฯ(Community Isoation :CI) ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อสร้างความมั่นใจ ความรู้สึกปลอดภัย แก่สังคมโดยรวม และชุมชนที่ประชาชนผู้พ้นโทษดังกล่าว จะไปอาศัยอยู่ ซึ่งประชาชนผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 ได้เข้ารับการกักตัว ในศูนย์แยกโรคชุมชน (CI) วัดบ้านอ้น แห่งนี้ ครบกำหนด 14 วัน แล้ว โดยไม่มีผู้กักตัวรายใดมีอาการป่วยจากโรคระบาด โควิด-19 โดยระหว่างการกักตัวได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้า และ ในวันนี้ ผู้เข้ารับการกักตัวทุกคน จะกลับคืนสู่สังคมในฐานะประชาชน ตามภูมิลำเนาของตน

ในพิธีได้มีกิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีอีสาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ของผู้พ้นการกักตัว 14 วัน และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบถุงยังชีพ ใบบริสุทธิ์ และเอกสารรับรองฯ ให้แก่ประชาชนผู้พ้นโทษ

อ่านแล้ว64 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.