ร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ชุมชนครอบครัวคนพิการ จังหวัดร้อยเอ็ด 20 อำเภอ และให้การช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ชุมชนครอบครัวคนพิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด 20 อำเภอ และให้การช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงกส่งเสริมอาชีพ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ชุมชนครอบครัวคนพิการ จังหวัดร้อยเอ็ด ครอบคลุมพื้นที่ 20 อำเภอ และให้การช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อสร้างอาชีพ มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ชุมชนครอบครัวคนพิการ ให้มีเศรษฐกิจครัวเรือนแบบผสมผสาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับจังหวัด พัฒนา ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ ให้มีประสิทธิภาพ มั่งคง มั่นคง และยั่งยืน ตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟี้นฟู เศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของภาคีเครือข่ายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยได้ส่งเสริมการเลี้ยงไกไข่ พร้อมมอบอาหารไก่ ให้แก่ชุมชนครอบครัวคนพิการ ทั้ง 20 อำเภอ

กิจกรรมในการส่งมอบไก่ไข่และอาหารไก่ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 จุด ได้แก่ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 34 ครอบครัว ประกอบด้วย อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร และอำเภอเชียงขวัญ ,ที่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 ครอบครัว ประกอบด้วย อำเภออาจสามารถ อำเภอหนองฮี อำเภอโพนทราย และอำเภอพนมไพร ,ที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านน้ำคำน้อย ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 18 ครอบครัว ประกอบด้วย อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอเกษตรวิสัย ,ที่ หอประชุมอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 60 ครอบครัว ประกอบด้วย อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก และอำเภอโพธิ์ชัย และที่ หน่วยบริการจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 38 ครอบครัว ประกอบด้วย อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอปทุมรัตต์

///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว70 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.