” โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ตอนที่ ๑ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มีพระบรมราชโองการ “

แบ่งปันข่าวนี้ :

” โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ตอนที่ ๑ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มีพระบรมราชโองการ “
เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และแก้ปัญหาวิกกฤตการณ์กระบือไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับสนองพระราชดำริดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย
อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 23.30 น. – 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว310 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.