เพื่อนทนายความมอบคอมพิวเตอร์… ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ ประธานสภาทนายความจังหวัดสระบุรี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เพื่อนทนายความมอบคอมพิวเตอร์…
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ ประธานสภาทนายความจังหวัดสระบุรี นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี ประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี นายสัญญาภัชระ สามารถ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดมีนบุรี นางสาวลัดดา โยธา กรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันมอบคอมพิวเตอร์ให้สภาทนายความจังหวัดธัญบุรี โดยมีนายสฤษดิ์ เจียมกมล ประธานสภาทนายความจังหวัดธัญบุรี นายสมนึก จัตตุวัฒนา อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดธัญบุรี และคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบเพื่อไว้ให้บริการทนายความที่ศาลจังหวัดธัญบุรี

เพื่อนทนายความไม่ทิ้งกัน

อ่านแล้ว124 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.