บิ๊กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายสายัณห์ สมบูรณ์ผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯลงพื้นที่ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์โรคระบาด covid 19 และเตรียมฟื้นฟูการท่องเที่ยว ครั้งนี้ได้มี


1.นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอพระประแดง
2.นายวัชระ เติมวรรธณภัทร์
นายก อบต ทรงคนอง
3.นายติฤณศิษฐ์ ไตรวีรพงศ์
สมาชิกสภา อบต ทรงคนอง
4.นายสุโรจน์ ลับสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต ทรงคนอง
5.นายโสฬส อ้นไยะ สาธารณสุขอำเภอพระประแดง
6.นายจินดา วงษ์เล็กรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
7.นายพิเชฐ แสงแจ่มรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
นายโสฬส อ้นไยะ สาธารณสุขอำเภอพระประแดง
ให้การต้อนรับและรายงานต่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ว่าอำเภอพระประแดงมี 3 เทศบาล 6 อบต ประชากร192,241
คน แบ่งเป็น 3 โซนโซนที่ 1 เพชรหึงษ์ประชากร38,932เป้าหมาย27,203/70%=19,042คนผู้สูงอายุ 6163คน
โซนสุขสวัสดิ์และตลาดประชากร 80,640คนเป้าหมาย56,359คน/70%=30 9451 คนเป็นผู้สูงอายุ 12,765คน
สวนปู่เจ้าสมิงพรายประชากร 72,669คนเป้าหมาย 50,788คน/70%=35552ผู้สูงอายุ11,504คน
รวมประชากรในอำเภอพระประแดง 192,241คนมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิค 19 ในเขตอำเภอพระประแดงระลอกที่ 3 ในช่วงวันที่ 1 เมษายนถึง 9 กันยายน 2564 มีผู้ติดเชื้อ 10,182 รายรักษาหาย 9445 รายเสียชีวิต 98 ราย(0,97%}กำลังรักษา 639 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว 12,980 ราย กักตัวครบ 14 วัน11,004 รายอยู่ระหว่างการตัว 194 ราย


นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวชื่นชมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นายอำเภอสาธารณสุขอำเภอและนายกอบตนายกเทศบาลอำเภอพระประแดง พร้อมทั้งได้มอบชุด ppe หน้ากากเฟสชิวเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในเขตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

อ่านแล้ว124 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.