อุตรดิตถ์ – อ.ตรอนมอบหน้ากากอนามัยร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบ่งปันข่าวนี้ :

อุตรดิตถ์ – อ.ตรอนมอบหน้ากากอนามัยร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน นางธนพร จูมทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอ ปลัดอำเภอ กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ตำบลวังแดง และตำบลน้ำอ่าง มอบหน้ากากอนามัยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 88 กล่อง 4,400 ชิ้นและมอบถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอตรอนแก่ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลวังแดง จำนวน 45 ราย ตำบลน้ำอ่าง จำนวน 40 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 85 ราย การดำเนินการตามมาตรการ DMHTTA ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019อย่างเคร่งครัด

เอนก ธรรมใจ
รายงาน

อ่านแล้ว156 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.