ร้อยเอ็ด…ชาวตำบลแวง อ.โพนทอง สืบสานประเพณีบุญเดือนเก้า ข้าวประดับดินอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด…ชาวตำบลแวง อ.โพนทอง สืบสานประเพณีบุญเดือนเก้า ข้าวประดับดินอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว


ตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ -๑๒.๐๐ น.ของวันที่ 6 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวอำเภอโพนทองมีความเชื่อว่าวันแรม 14 ค่ำ เดือนเก้า เป็นวัน นรกเปิด จึงยึดถือ เป็นประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว หรือเรียกว่า”บุญข้าวประดับดิน”
บุญเดือนเก้า ข้าวประดับดิน” เป็นประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสอง คอง-14 ของชาวอีสาน เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยการห่อข้าวน้อยไปยาย (วางเป็นระยะ ๆ )หอข้าวน้อยจะประกอบด้วย ข้าว อาหารคาวหวาน หมากพลูและบุหรี่ ซึ่งห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือแขวนไว้ตามต้นไม้ในบริเวณวัด
พระครูนิคมคณานุกุล เจ้าอาวาสวัดนิคมคณาราม ตำบลแวง อ.โพนทอง เล่าว่าจากเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกนิทานธรรมบท ว่า ญาติของพระเจ้าพิมพิสาร ทำบาป-อกุศล ครั้นตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตในนรก และเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วมิได้อุทิศให้ญาติที่ตาย กลางคืนพวกญาติที่ตายมาแสดงตัวเปล่งเสียงน่ากลัวให้ปรากฏใกล้พระราชนิเวศน์ รุ่งเช้าได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทูลเหตุุให้ทราบ พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายทานอีกแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ ญาติที่ตายไปจึงได้รับส่วนกุศล ดังนั้น การทำบุญข้าวประดับดิน คือการทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ตายแล้ว ถือเป็นประเพณีที่ชาวอีสาน ที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว86 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.