บรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคัก ศูนย์การค้าแห่งใหญ่ในอยุธยา เปิดให้บริการหลังคลายล็อกฯ พร้อมยกระดับคุมโควิดสูงสุดสร้างความมั่นใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

แบ่งปันข่าวนี้ :

บรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคัก ศูนย์การค้าแห่งใหญ่ในอยุธยา เปิดให้บริการหลังคลายล็อกฯ พร้อมยกระดับคุมโควิดสูงสุดสร้างความมั่นใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

                วันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยากาศวันที่ 2 ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติผ่อนคลายอนุญาตให้เปิดธุรกิจเพิ่มเติมตามความพร้อมและความจำเป็นได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564  

บรรยากาศพี่น้องประชาชนต่างเริ่มกลับมาคึกคัก ต่างเข้าทำธุระกรรมต่างๆ เริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอย รวมถึงร้านนั่งทานต่างๆ ก็มีการปรับตัว จัดสถานที่นั่ง ให้นั่งห่างกัน เว้นระยะ ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดความพร้อมอย่างเต็มที่ในการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเข็มงวด เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ พนักงานร้านค้า และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ทุกคนอย่างสูงสุด ภายใต้ “ มาตรการ 5 ใจห่วงใยสุขภาพ ” ได้แก่  

“อุ่นใจ” กับการคัดกรอง ผู้มาใช้บริการ ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา, สแกน “ไทยชนะ” หรือบันทึกการเข้า-ออกศูนย์การค้าฯ และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง สำหรับพนักงานใช้ระบบ   คัดกรอง Platform “Thai Safe Thai” และร้านค้าเข้าร่วมประเมินมาตรฐาน Thai Stop COVID+

“ใส่ใจ” ในความสะอาดทุกจุดภายในศูนย์การค้าฯ ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ส่วนกลางและร้านค้า, เช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัส และเน้นย้ำหมั่นล้างมือด้วยน้ำยาหรือเจลแอลกอฮอล์ลทุกครั้ง

“มั่นใจ” ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกพื้นที่ในศูนย์การค้าฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค

“สบายใจ” ลดการสัมผัสด้วยการติดตั้ง Protection Shield ทุกจุดบริการ พร้อมแนะนำให้จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้าบริการถุงใส่เงินทอนให้กับลูกค้าทุกครั้ง หรือใช้ระบบการชำระค่าบริการผ่าน E-Payment / Prompt Pay หรือ QR Code

“เข้าใจ” กับการสร้างและการตอกย้ำจิตสำนึก ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล เพื่อการดูแลปฏิบัติตนให้ห่างจากเชื้อไวรัส รวมทั้งการเผยแพร่มาตรการของศูนย์การค้าฯ ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด โดยเฉพาะการสนับสนุนและรณรงค์ให้พนักงาน,   ผู้ให้บริการ ได้รับการฉีดวัคซีน รวมถึงการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ตามมาตรการป้องกันตนเองในการให้บริการแก่ลูกค้า และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเต็มกำลัง เพื่อพร้อมเปิดให้บริการอย่างปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว เพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง ด้าน ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวว่า หลังจากมีการคลายล็อก ศูนย์การค้า ยังคงคำนึงถึงและห่วงใยของผู้มาใช้บริการ ยังเข้มงวดในเรื่องการสวมใส่แมส ต้องมีการโหลดไทยชนะ ก่อนเข้า ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ รวมถึงการวัดอุณหภูมิ และในมาตรการ 5 ใจห่วงใยสุขภาพ รวมถึงการทำความสะอาดตลอดเวลา รวมถึงทำความเข้าใจในผู้มาใช้บริการและร้านค้า ร้านค้าเองเปิดได้เกือบหมดแต่จะมีบางส่วนที่ต้องทำตามเงื้อนไข ร้านอาหาร ให้นั่งทานได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ร้านทำผมใช้เวลาทำได้ไม่เกินเวลาที่กำหนด ทุกร้านค้าจะมีการเข้มงวดในเรื่องโหลดมาตราการ Thai Stop COVID+ เพื่อยืนยันว่าร้านค้าทุกร้านค้าเป็นไปตามมารตราฐาน ของทางสาธารณสุข และก็รณรงค์ให้พนักงานในร้านค้าทุกคน ฉีดวัคซีน ถ้ายังไม่ฉีดก็ต้องมีการทำ แอนติเจนเทสคิด

ก่อนเข้างาน ทุกสัปดาห์ ขอให้มั่นว่าศูนย์การค้าจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการกับร้านค้า ซึ่งถ้าร้านไหนเป็นไปตาม

อ่านแล้ว132 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.