ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ยางพารา) แห่ง บ้านลำพะยา จ.ยะลา พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีความรุ้ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และสามารถแปรรูปเองได้

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a710

ปลูกยางพารา เป็นการทำสวนของเกษตรกร ชาวปักษ์ใต้มาอย่างช้านาน ซึ่งเป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลายว่าดิน และอากาศในภาคใต้สามารถเพาะปลูกต้นยางพาราที่ให้น้ำยางได้เยอะและมีคุณภาพ ทำการตลาดส่งออก มีรายได้เข้าประเทศและเกษตรกรเป็นกอบเป็นกำ และใน ตำบลลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ถือเป็นตำบลที่ปลูกยางกันเรียกได้ว่า 90% ของประชาชนในพื้นที่ ด้วยระดับพื้นที่ และดิน ที่เหมาะแก่การปลูกยางพารามากอีกที่หนึ่ง ซึ่งมีผลผลิตจำหน่ายทั้ง น้ำยางสด และนิยมผลิตขายในแบบของยางก้อนถ้วย และด้วยความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงจำนวนเกษตรกรที่ทำสวนยางที่มีจำนวนมาก ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ยางพารา) จึงถูกตั้งขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพการทำสวนยาง และการเพิ่มรายได้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลาเป็นหน่วยงานสนับสนุน

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a716

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ยางพารา) มีเป้าหมายในการรวมเกษตรกรในพื้นที่ กว่า6341ครัวเรือน เพื่อเป็นกลุ่มในการผลิตและแปรรูปยางพารา จากการวิเคราะห์ ที่ผ่านมาเกษตรกรสวนยางนั้นประกอบอาชีพปลูกยางชนิดเดียวเมื่อราคายางต่ำลงรายได้ก็จะน้อยตาม และด้วยต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ทางศูนย์การเรียนรู้ จึงมีแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องต่างๆดังกล่าว โดยเริ่มจากการลดต้นทุนการผลิตยางพารา

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a718

แต่ขณะเดียวกัน ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณที่มากขึ้น และการสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ โดย มีนายธัญญา แก้วเจริญอายุ31ปี เป็นเกษตรกรต้นแบบและเจ้าของแปลงสาธิตการเรียนรู้ ที่เป็นหนึ่งในผู้อบรมวิทยากร เพื่อให้ความรู้การปลูก แปรรูปยางพาราแก่ชาวสวน ในขั้นตอนต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนมีดังนี้ การสอนให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการผลิตยางก้อนถ้วยอย่างถูกต้องมีคุณภาพ ทำให้สามารถขายยางพาราในราคาที่สูงขึ้น

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a719
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เพื่อการใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตรและตรงความต้องการของพืชที่จะปลูก

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a712
การสอนให้เกษตรกรรู้จักการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ไว้ใช้เองเพื่อแก้โรครากขาว ใบร่วงจากเชื้อไฟท้อปเทอร์ร่า
การอบรมวิธีการปลูกพืชร่วมการทำสวนยางพารา ที่ต้องใช้วิธีการเลือกสรร พืชมาปลูกเพื่อได้ผลผลิตตามเป้าหมาย และการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง เพื่อเพิ่มรายได้ เช่นเลี้ยงหมู ไก่ เป็ด ปลา และมูลของสัตว์ต่างๆก็นำมาใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ได้ด้วย

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a713

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a715
ส่วนการอบรมหลังได้ผลผลิต มาแล้วคือ การเรียนรู้ด้านการผลิตยางพาราครบวงจร และการลับมีดจนถึงการกรีดหน้ายาเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำยางเยอะและไม่เสียหาย
อย่างไรก็ตาม การอยู่ดีกินดีและการมีชีวิตที่ดีขึ้นของชาวเกษตรทั้งสวนยางและการเกษตรทั่วไป สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การมีรายได้มากเท่าไหร่หากแต่อยู่ที่การใช้และการพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้าเกษตรกร ตลอดจนประชาชนทุกคนปฏิบัติตาม ก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกผู้คน

 

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a714

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a720

 

อ่านแล้ว2035 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.