ส.ว.พีระศักดิ์ ลงพื้นที่สระบุรี มอบสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลสนาม พร้อมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีหาแนวทางป้องกัน และให้กำลังใจบุคลากรด้านหน้าร่วมสู้โควิด-19

แบ่งปันข่าวนี้ :

กำลังใจคือส่วนสำคัญ !! ส.ว.พีระศักดิ์ ลงพื้นที่สระบุรี มอบสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลสนาม พร้อมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีหาแนวทางป้องกัน และให้กำลังใจบุคลากรด้านหน้าร่วมสู้โควิด-19

คณะวุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานฯ ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการ ดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข นายชาญวิทย์ วสยางกูร กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์ฯ (อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) นายธนพัต ปีติวราธนกุล นางสาวศิริ รุ่งภัทรเศวต อนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ และคณะ
ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ก่อนจะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสระบุรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยพบว่าปัญหาการระบาดส่วนใหญ่มาจาดพื้นที่โรงงานขนาดใหญ่

พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้นายพีระศักดิ์ ได้เปิดเผยวัตถุประสงค์การลงพื้นที่สระบุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประชาชนเข้า-ออกจังหวัดจำนวนมาก เพราะมีรอยต่อติดหลายจังหวัด และยังเป็นพื้นที่มีโรงงานขนาดใหญ่ จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยง และยังขาดการช่วยเหลือ ซึ่งหลังจากนี้จะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือในพื้นที่สีแดงเข้ม อาทิ จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคน ยืนยันสมาชิกวุฒิสภาไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน

อ่านแล้ว164 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.