เกษตรกรบางใหญ่ใจชื้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีนำทีมขุดลอกคลองแก้ปัญหาน้ำเค็มนอนก้น ทำผลผลิตเสียหาย

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เกษตรกรบางใหญ่ใจชื้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีนำทีมขุดลอกคลองแก้ปัญหาน้ำเค็มนอนก้น ทำผลผลิตเสียหาย

นนทบุรี : ปัญหาผักตบและวัชพืชล้นลำคลอง สร้างปัญหาใหเกับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณรอมสองฝั่งคลอง และเกษตรกรในพื้นที่ เพราะผักตบที่ขึ้นเต็มแน่นคลองทำให้แสงแดดและอากาศส่องไม่ถึงน้ำ น้ำจึงเน่าเสีย จากตวามหนาแน่นทำให้น้ำไม่ระบายเมื่อถึงฤดูน้ำเค็มหนุนทำให้ค่าความเค็มถูกเก็บกักค่าความ อีกทั้งยังสัญจรไปมาไม่ได้ สร้างผลกระทบกับกับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 18 ส.ค.64 ที่บริเวณคลองบางอีลือ หมู่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นายจำลอง ขำสา เลขานุการนายก อบจ.นนทบุรี และที่ปรึกษาคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับร้องเรียนจากเกษตรกรและชาวบ้านว่าเกิดปัญหาผักตบและวัชพืชขึ้นภายในคลองบางอีลือ คลองนราภิรมย์ คลองทวีวัฒนา พื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จนเกิดปัญหาน้ำในคลองไม่สามารถถ่ายเทได้ น้ำเน่าเสียและเกิดปัญหาน้ำเค็ม ไม่สามารถทำการเกษตรได้ จึงได้ประสาน นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมนำเรือตักวัชพืชขนาดเล็กลงเก็บผักตบ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองต่าง ๆ พบว่าคลองพระพิมล , คลองทวีวัฒนา, คลองนราภิรมย์,ตลองบางอีลือ และคลองย่อยในพื้นที่เชื่อมต่อ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง อ.ไทรน้อย มีผักตบขึ้นเต็มพื้นที่แน่นจนคนสามารถเดินข้ามได้ ทำให้น้ำภายในคลองต่างๆไม่สามารถไหลเวียนได้ เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่า และมีสีคล้ำ เจ้าหน้าที่กรมชลประทานนำเรือตักวัชพืชขนาด 13 แรงม้า จำนวน 2 ลำ ลงตักผักตบขึ้นเทบริเวณริมสองฝั่งคลอง เพื่อให้น้ำภายในคลองได้ถ่ายเทพร้อมทั้งเร่งปล่อยน้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็มที่ตกค้างนอนก้นออกเพื่อให้น้ำในคลองกลับมามีค่าปกติสามารถนำน้ำในคลองกลับไปใช้ในภาคการเกษตรได้ต่อไป

นายทอง แจ่มใจ อายุ 34 ปี ชาวสวนผู้เพาะปลูกใบเตย กล่าวว่า ตนทำสวนเตยได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อสูบน้ำในคลองไปรดสวนเตยที่เพาะปลูกไว้ ก็ทำให้ผลผลิตเสียหายเกิดใบไหม้ ใบแห้งตายเสียหายเป็นจำนวนมากเพราะมีน้ำเค็มนอนก้นอยู่ในคลองเนื่องจากน้ำไม่ไหลผ่าน การกำจัดผักตบในคลองออกจะช่วยทำให้น้ำในคลองไหลผ่านได้สะดวก หากทางชลประทานปล่อยน้ำหนุนเพื้อไหลน้ำเค็มออกหรือเกิดฝนตกลงมา ก็จะช่วยให้การผลักดันไล่น้ำเค็มในคลองเป็นไปด้วยความสะดวกและได้ผลดี

นางสาย ทองผิว อายุ 56 ปี ชาวสวนผักล้มลุก กล่าวว่า ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาผักตบชวามาก มันทำให้คลองตื้นเขิน น้ำไม่ไหลหมุนเวียน เน่าเสีย เวลาที่น้ำเค็มรุกเข้ามารากผักตบเหล่านี้จะกักน้ำเค็มอยู่ที่ก้นคลอง ชาวสวน ชาวนาสูบน้ำไปใช้ก็จะทำให้พืชผลเกษตรเสียหาย ข้าวไม่ได้ผลผลิตเพราะไม่มีน้ำ ปีนี้เจอปัญหาน้ำไม่มีเยอะมาก ลงทุนทำการเกษตรไป2-3 รอบแล้วเจอปัญหาน้ำในคลองแห้ง เน่า และมีความเค็มปะปนอีก ทำให้เกษตรกรขาดทุน หลังจากเห็นภาพคลองวันนี้รู้สึกดีใจมากที่จะสามารถใช้น้ำคลองเพื่อทำการเพาะปลูกได้อีกครั้ง

นายสมศักดิ์ สายใจ เจ้าของสวนผักไฮโดรโปรนิก กล่าวว่า ตนทำสวนผักไฮโดรโปรนิก เจอปัญหาผักตบแน่นคลอง ก็พยายามผลักดันให้เกิดโครงการคลองปลอดจากผักตบ ร้องไปหน่วยงานท้องถิ่น แต่ไม่มีคนมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะทำงาน เพื่อขอให้ช่วยประสานทางกรมชลประทานลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวสวนเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ในคลองต่างๆหลายคลองผักตบแน่นมาก จนทำการเกษตรแทบจะไม่ได้ จากสภาวะน้ำเค็มหนุนและนอนก้น น้ำน้อย ทำให้เกษตรกรทั้ง 3 อำเภอ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก หลังจากกำจัดผักตบรอบนี้ตนและชาวบ้านจะประชุมพูดคุยกันเพื่อช่วยกันรักษาสภาพคลองให้ปลอดจากผักตบต่อไป

นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล กล่าวว่า เรือกำจัดผักตบชวาขนาดเล็กที่นำมาลงพื้นที่วันนี้ เป็นนวัตกรรมของกรมชลประทานที่จัดสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าทำงานในคลองย่อยขนาดเล็กได้ แตกต่างจากเรือโป๊ะซึ่งขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงคลองทร่มีขนาดเล็กได้ สำหรับพื้นที่ จ.นนทบุรี ที่พบปัญหาผักตบชวาแน่นคลอง พบว่ามีคลองทวีวัฒนา คลองบางอีลือ คลองมหาสวัสดิ์ และคลองพระภิมล ตลอดความยาวของคลองมีปริมาณผักตบชวาเยอะมาก ตั้งแต่ทำโครงการกำจัดมาตั้งแต่เดือนเม.ย.จนกึงปัจจุบันเก็บผักตบไปแล้วกว่า 36,000 ตัน ซึ่งผักตบเหล่านี้สร้างปัญหาให้กับเกษตรกร เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย การไหลเวียนของน้ำไม่สามารถหมุนเวียนได้เกิดสภาวะน้ำเค็มนอนก้น เกษตรกรจึงใช้น้ำไม่ได้ พืชผลได้รับผลกระทบ บางจุดคลองเกิดการตื้นเขิน นอกจากนี้ถ้าน้ำหลากอาจทำให้น้ำท่วมได้เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน

นายจำลอง ขำสา เลขานุการนายก อบจ.นนทบุรี และที่ปรึกษาคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เกษตรกรได้รับผลกระทบมานาน 2 เดือนแล้ว น้ำในคลองลดน้อยลง ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านจึงนำเรื่งเข้าปรึกษา รมต.เกษตร จึงได้มีคำสั่งให้ประสานกับกรมชลประทานให้ทำการผลักดันน้ำและกำจัดผักตบชวา เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น สำหรับเรือกำจัดผักตบขนาดเล็กที่ดำเนินการอยู่นี้ตนคิดว่าแต่ละท้องถิ่นสมควรจะมีไว้ใช้ประจำเนื่องจากหลังจากทุกการจัดเก็บผักตบชวาแล้วทุกครั้ง ไม่นานผักตบชวาก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาอีก ซึ่งการจำกัดผักตบชวาจะต้องมีต่อเนื่อวต่อไป หลังจากนี้จะมีการนำเสนอเรื่องให้ท้องถิ่นสามารถจัดซื้อเรือกำจัดผักตบไว้ประจำเพื่อให้จัดเก็บได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามปัญหาในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ : นนทบุรี

อ่านแล้ว52 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.