นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 15,000 ชิ้น

แบ่งปันข่าวนี้ :

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

18 ส.ค. 64 เวลา 13.10 น. ณ จุดให้สัมภาษณ์ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 15,000 ชิ้น จาก นายชัยรัตน์ จำนงค์การ และนายดิศักดิ์ วรปริญญาพร ที่ปรึกษาบริษัท โรเวล่า โคออปเปอเรชั่น จำกัด เพื่อมอบให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อ่านแล้ว79 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.