อุตรดิตถ์-อำเภอตรอนตรวจเข้มใช้มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกัน Covid-19 ไม่ให้แพร่ระบาดในพื้นที่

แบ่งปันข่าวนี้ :

อุตรดิตถ์-อำเภอตรอนตรวจเข้มใช้มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกัน Covid-19 ไม่ให้แพร่ระบาดในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอนได้บูรณาการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) กรรมการหมู่บ้าน (กม.) และจิตอาสา ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน โดยมีดังนี้ 1. ด้านบริหารงานจัดการ ประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อแจ้งข้อราชการ และมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกัน Covid-19 และเรื่องอื่น ๆ บ้านวังแดงสาม หมู่ 3 ตำบลวังแดงบ้านข่อยสูงใต้ หมู่ 7 ตำบลข่อยสูง2.ด้านคุณภาพชีวิตศปก.ต.วังแดง อบต.วังแดงและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ตำบลวังแดง ปรับปรุงและพัฒนา สถานที่กักตัว LQ อบต.วังแดง ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน หมู่ 8 ตำบลวังแดงบ้านพิกุลทอง หมู่ 7 ตำบลวังแดง เยี่ยมผู้แยกกักตัว HQ บ้านหาดสองแคว หมู่ 1 ตำบลหาดสองแคว พัฒนาหมู่บ้าน 3. ด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

และแนะนำตักเตือนผู้กักตัว ตามมาตรการป้องกันและควบคุม Covid -19 ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ตรวจสถานที่แยกกักตัว LQ อบต.ข่อยสูง ณโรงเรียนศรีอุทิศ หมู่ 6 ตำบลข่อยสูง บ้านไร่น้อย หมู่ 8 ตำบลน้ำอ่าง บ้านไร่ หมู่ 5 ตำบลน้ำอ่าง บ้านข่อยสูงใต้ หมู่ 7 ตำบลข่อยสูง บ้านนิคมบึงพาด หมู่ 6 ตำบลหาดสองแคว บ้านหมู่ห้าสามัคคี หมู่ 5 ตำบลบ้านแก่ง เอนก ธรรมใจ /รายงาน

อ่านแล้ว148 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.