อุตรดิตถ์ – นายอำเภอลับแลประธานพิธีเปิดโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อุตรดิตถ์ – นายอำเภอลับแลประธานพิธีเปิดโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น.
นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากวัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์มีความงดงามและเป็นแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรักความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
โดยมีพระวินัยสาธร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมในโครงการดังกล่าว ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง

เอนก ธรรมใจ
รายงาน

อ่านแล้ว60 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.