บิ๊กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานประจำสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางจิรานาภา สุวรรณปรุง เลขาคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ม.ล. สุนทรชัย ชยางกูร) นายสายัณห์ สมบูรณ์ ผู้ช่วยที่ปรึกษา ผู้ตรวจราชการ ประจำเขตบางบ่อ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอบต.ทรงคนอง และมอบชุด ppe หน้ากากเฟสชิวแมสเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนายก อบต.ทรงคนอง สาธารณสุขอำเภอ พระประแดง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระประแดง นายสุโรจน์ สืบสวัสดิ์ สมาชิกอบตทรงคนอง และ ผู้ช่วยที่ปรึกษา เขตพระประแดง กำนัน ทรงคนอง ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมศูนย์พักคอยสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาหมู่ 5 ตำบลทรงคนองอำเภอพระประแดง และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์ covid-19 ของตำบลทรงคนอง ณ.ห้องประชุมศูนย์ป้องกันตำบลทรงคนองถนนเพชรหึงษ์ 10 ซอยวัดจากแดง

อ่านแล้ว350 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.