กทม.”smart city”เมืองอัจฉริยะ แก้ปัญหาสังคม ในสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แบ่งปันข่าวนี้ :

กทม.”smart city”เมืองอัจฉริยะ แก้ปัญหาสังคม
ในสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนปัญหาภายในสังคม ทั้ง เศรษฐกิจ โรคติดต่อ และ สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น ทำให้การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเชิงบูรณาการตลอดเวลา


พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ในฐานะ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ smart city เปิดเผยว่า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีอยู่หลายด้าน อาทิ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบก ทางน้ำ และ อากาศ โดย การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางบก เช่น การจัดการขยะมูลฝอยที่มีการนำเทคโนโลยีคัดแยกเข้าร่วม ในขณะที่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ให้ความสำคัญการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างเร่งด่วน ส่วนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางอากาศ คือ การปรับปรุงสภาพอากาศให้มีความบริสุทธิ์ สะอาดเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในพื้นที่กรุงเทพ ซึ่งปัจจุบันนี้ ปัญหาที่ประสบคือ ประเด็นฝุ่น PM 2.5
นอกจากนี้ส่วนสำคัญที่เดินหน้าพัฒนา คือ การยกระดับเศรษฐกิจ ซึ่งในประเทศไทยมีจุดเด่น 4 ด้าน ได้แก่ การเกษตร อาหาร การท่องเที่ยว และ สุขภาพ หากแต่ในปัจจุบันที่เป็นโลกของการสื่อสาร การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบ “เมืองอัจฉริยะ” ต้องมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม สำหรับเป็นการสื่อกลางให้ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย และ ผู้บริการ เพื่อใช้การสื่อสารเป็นแหล่งการค้ากลางที่ทำให้เกิดการเข้าถึงกันอย่างไร้พรมแดน ซึ่งในส่วนนี้ ยังส่งผลให้เกิดประโยชน์ เมื่อนำไปสู่ การพัฒนาด้านสุขอนามัย ในสถานการณ์โรคติดต่อ เช่น โควิด19 เพราะการสื่อสารไร้ขีดจำกัด จะทำให้สภาพเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้แม้อยู่ในสถานการณ์โรคติดต่อ
สำหรับหลักคิดของ เมืองอัจฉริยะ หรือ smart city ด้วยความที่ พล.ต.ต.ประสพโชค เป็นอดีตข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นองค์กรที่นำแนวคิด 5 ส. มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน เมื่อมาถึงหน้าที่ในการเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายบริหาร เมือง-ชุมชน-สังคม หลักการดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้อีกครั้ง ภายใต้กรอบความคิดที่ขยายใหญ่กว่าเดิม
สำหรับหลัก 5 ส. ประกอบด้วย


1.สะดวก ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความ สะดวกสบาย
2.สวยงาม ภูมิทัศน์ ความเป็นอยู่ สะอาดสวยงาม
3.สงบ มีความปลดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปราศจากความวุ่นวาย
4.สิ่งแวดล้อม ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ไม่สร้างมลภาวะให้แก่ประชาชน
5.สุข การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ประชาชนเปี่ยมไปด้วยความสุข ทุกเพศ-วัย
อย่างไรก็ตาม พล.ต.ต.ประสพโชค ย้ำในช่วงท้ายว่า สิ่งเหล่านี้คือโจทย์สำคัญ ที่เราทุกคนต่างต้องการหาคำตอบ เพื่อเดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่จะนำพาความสนุขมาให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

อ่านแล้ว92 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.