ป.ป.ช.เชียงราย ร่วมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต…

แบ่งปันข่าวนี้ :

ป.ป.ช.เชียงราย ร่วมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต…

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
ป.ป.ช. เชียงราย เข้าร่วมงานโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมที่ 2 การขยายผลสร้างแกนนำสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย สู่ระดับตำบล รุ่นที่ 7 (อ.แม่สาย, อ.เชียวแสน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่ชมรม STRONG เชียงรายได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช.

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มีการคัดเลือกกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอด้วย และการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด…///

อ่านแล้ว282 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.