อุตรดิตถ์-นายอำเภอตรอนสั่งฝ่ายปกครองปฎิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ในพื้นที่ช่วง โควิค-19

แบ่งปันข่าวนี้ :

อุตรดิตถ์-นายอำเภอตรอนสั่งฝ่ายปกครองปฎิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ในพื้นที่ช่วง โควิค-19

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ได้บูรณาการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) กรรมการหมู่บ้าน (กม.) และจิตอาสา ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน โดยมีดังนี้


1.ด้านบริหารงาน ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแจ้งข้อราชการ และมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกัน Covid-19 และป้องกันโรคไข้เลือดออก คัดเลือก กก.สตรีหมู่บ้าน อื่น ๆบ้านท่าอวน หมู่ 1 ตำบลวังแดง 2.ด้านคุณภาพชีวิต เยี่ยมมอบเงินและเครื่องอุปโภคแก่ผู้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม Covid -19 บ้านหมู่สี่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลบ้านแก่ง
บ้านหาดสองแคว หมู่ 2 ตำบลหาดสองแคว บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ 6 ตำบลวังแดง
3.ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตัดปรับแต่งต้นไม้เพื่อทัศนวิสัยที่สวยงาม วัดบ้านแก่งใต้ หมู่ 3 ตำบลบ้านแก่ง 4.ด้านความมั่นคง ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกหมู่บ้าน และแนะนำ ตักเตือน ให้ปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA ป้องกัน Covid-19
ร่วมปฎิบัติหน้าที่ด่านสี่แยกน้ำอ่าง


บ้านมหม่โพธิ์เย็น หมู่ 6 ตำบลวังแดง
บ้านแก่งใต้ หมู่ 3 ตำบลบ้านแก่ง บ้านหาดสองแคว หมู่ 2 ตำบลหาดสองแคว

เอนก ธรรมใจ
รายงาน

อ่านแล้ว94 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.