ป.ป.ช.เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

แบ่งปันข่าวนี้ :

ป.ป.ช.เชียงราย
ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล…

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อสร้างทั่วประเทศ โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ก่อสร้าง 55 แห่ง ใช้งบประมาณรวม 44 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังครั้งนี้ มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 11 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย ป่าแดด พาน เวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย…////

อ่านแล้ว274 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.