บิ๊กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและประธานคณะทำงานประจำสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แบ่งปันข่าวนี้ :

บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและประธานคณะทำงานประจำสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


นางจิรานาภา สุวรรณปรุงเลขาคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย+แมสให้กับประชาชนผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ของสรรพากรเขตพื้นที่ 3พร้อมทั้งประชุมและมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่สรรพากรเขตพื้นที่ 3 ที่มาให้การต้อนรับและร่วมประชุมในครั้งนี้
1.ท่าน พิชัย อูสูงเนิน สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3

 1. นางสาวจุไรรัตน์ คีรีรัตน์ ผู้ช่วนสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 (นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ)
 2. ส่วน บรรยง คงกิจ นักตรวจสอบภาษีชำนาการพิเศษ
 3. นายสาธิต อดออม สรรพากรอำเภอบางบ่อ(นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ)
  5.นายโชติ ก๊วยสมบูรณ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญพิเศษ
  6.นายสุรศักดิ์ รักสมบัติ นิติกรชำนาญการพิเศษ
  7.นายดนัย ดำรงชัยโยธิน สรรพากรอำเภอบางเสาธง (นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ)
  นายวุฒิชัย บุตรใส นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษสนง.สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 ที่สาขาบางพลี รับประชาชนผู้ยื่นแบบ เพื่อชำระภาษี และยื่นแบบคืนภาษพร้อมลงพื้นที่ออกสำรวจแหล่งภาษี
  ทำไห้มีความเสี่ยงสูง
  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ระมัดระวังให้มีการเว้นระยะห่างสวมแมสทุกครั้งและล้างมือบ่อยๆเมื่อมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มาติดต่อ และทางสรรพกรได้ปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนว่าได้ลงทะเบียนยื่นไปยังสสจ.จังหวัดสมุทรปราการมาเป็นเวลา 2 เดือนแล้วแต่ยังไม่คืบหน้า ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการอีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ประสานงานไปยังสสจ.จังหวัดเป็นที่เรียบร้อย ณ.ห้องประชุมสรรพกรเขต พื้นที่ 3 จ.สมุทรปราการ

อ่านแล้ว298 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.