ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานกต.ตร.สน.บางโพ

แบ่งปันข่าวนี้ :

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานกต.ตร.สน.บางโพ
และคณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางโพ ได้มีการประชุม กต.ตร.สน.บางโพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันนี้ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
พ.ต.อ.พงศ์พัชร์ แจ้งหมื่นไวย์


ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางโพ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานกต.ตร.สน.บางโพ
และคณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางโพ ได้มีการประชุม กต.ตร.สน.บางโพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้อง ศปก.สน.ฯ พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ เครื่องบริโภคแก่ข้าราชการตำรวจ ในโครงการ กต.ตร.สน.บางโพทุกนาย
เพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้ฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ ในการทำหน้าที่บริการประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความผาสุก

อ่านแล้ว423 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.