ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช พาคุณสมชาย และคุณเพชรรัตน์ อุตมะวณิชย์ ไปร้องขอความเป็นธรรม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส

แบ่งปันข่าวนี้ :

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช พาคุณสมชาย และคุณเพชรรัตน์ อุตมะวณิชย์ ไปร้องขอความเป็นธรรม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฏร (กมธ.ปปช.)
เวลา14:00น. ที่รัฐสภา แยกเกียกกาย ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช พาคุณสมชาย และคุณเพชรรัตน์ อุตมะวณิชย์ ไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฏร (กมธ.ปปช.)

จากกรณีที่ ผู้ว่า กทม.โดย ผอ.เขตป้อมปราบฯ ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารของคุณสมชาย และคุณเพชรรัตน์ อุตมะวณิชย์ เจ้าของอาคารเลข 32,34,36 และ 38 ถนนยุคล 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2507 โดยมิไดสนใจคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3345/2554 ที่ได้วางบรรทัดฐานไว้ว่า “อาคารที่มีการก่อสร้างต่อเติมดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ต้องใช้ พ.ร.บ.
ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ.2479 มาตรา 6 และ 7(2) ผู้ว่า กทม.,ผอ.เขตป้อมปราบฯ ต้องสั่งให้แก้ไขก่อน หากไม่ปฏิบัติตามจึงจะมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนได้ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 41 และ 39 ทวิ การที่ผู้ว่า กทม.โดยผอ.เขตป้อมปราบฯ มีคำสั่งให้รื้อถอน โดยยังไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรา 41 ฯ เสียก่อน จึงเป็นคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย”

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส ได้กล่าวว่า จะรีบนำเรื่องร้องเรียนบรรจุเข้าวาระการประชุม เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อ่านแล้ว676 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.