โลตัส เดินหน้าจัด Online Business Matching ครั้งที่สอง ดันสินค้า SME ไทย ขึ้นห้าง หลังกิจกรรมครั้งแรกประสบผลสำเร็จ

แบ่งปันข่าวนี้ :

โลตัส เดินหน้าจัด Online Business Matching ครั้งที่สอง ดันสินค้า SME ไทย ขึ้นห้าง หลังกิจกรรมครั้งแรกประสบผลสำเร็จ

11 มิถุนายน 2564 – โลตัส ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการเจรจาธุรกิจการค้า Online Business Matching ในทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย SME นำเสนอสินค้าให้กับทีมงานจัดซื้อทุกหมวดหมู่สินค้าของโลตัสโดยตรง สร้างโอกาสในการวางจำหน่ายสินค้าที่สาขาของโลตัส ทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ หลังกิจกรรม Business Matching ครั้งแรกประสบความสำเร็จ มีผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับคัดเลือกและอยู่ในระหว่างการพิจารณา 46 ราย โดยโลตัสเดินหน้าจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ทุกเดือนเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.TescoLotus.com/SME

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืน โลตัส กล่าวว่า “เป้าหมายของโลตัสคือการสนับสนุน SME ไทย โดยการรับซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น 10% ทุกปี ตามแผนงานระยะเวลา 5 ปี จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในทุกเดือน ในครั้งแรกเราจัดผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ 74 ราย นำเสนอสินค้าใน 7 หมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสินค้าในครัวเรือน กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มสินค้าเครื่องปรุงอาหาร กลุ่มอาหารพร้อมทาน กลุ่มอาหารแห้งและอาหารแปรรูป เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการที่กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาทางการค้ากับโลตัสมีจำนวน 46 ราย หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเจรจาและได้รับการคัดเลือกจากทางโลตัส คือ หจก. โรงคั่วกาแฟ ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน สครับตัว แบรนด์ โรงคั่วกาแฟ ผลิตแปรรูปจากกาแฟออร์แกนิกโดยเกษตรกรกว่า 100 คน ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยโลตัสมีการพิจารณาจากองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งภาพรวมและความพร้อมของผู้ประกอบการในการวางจำหน่ายสินค้า ความโดดเด่น ความแตกต่างของสินค้า นวัตกรรม คุณภาพของสินค้า การตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และธุรกิจสามารถสร้างรายได้และช่วยเหลือชุมชนเพื่อเกิดการกระจายรายได้เป็นห่วงโซ่ ซึ่งทาง SME รายนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ สินค้ามีคุณภาพ และผู้ประกอบการมีศักยภาพในการวางจำหน่าย เราจึงได้คัดเลือกเข้ามาเป็นคู่ค้ากับทางโลตัส ส่วน SME รายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกทันทีเราก็มีการพูดคุย บอกเหตุผล และหาวิธีพัฒนาร่วมกันกับ SME เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดกิจกรรม Business Matching มีแผนจัดขึ้นทุกศุกร์ที่สามของเดือน โดยครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 จึงอยากเรียนเชิญ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ เพราะโลตัสพร้อมช่วยเหลือ และพัฒนา SME ไทยที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน”

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว110 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.