” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน “

” กองทัพภาคที่ 4
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสการปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
( กลางวัน – กลางคืน ) การควบคุมประเทศพื้นบ้านตามช่องทางธรรม
ชาติตามแนวชายแดนแม่น้ำโกลกและพื้นที่ตามแนวชายแดนและการตรวจอย่างเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด-19 ที่ระบาดอยู่ขณะนี้ “

เบื้องหลัง..การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินตลอด 24 ชั่วโมง

” การลาดตระเวนเดินเท้า
และเฝ้าตรวจช่องท่าข้าม”

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินกับการบันทึกเทปรายการคืนคุณ
ให้แผ่นดิน 24 ชั่วโมงตามคำเรียกร้องของผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนออกอากาศอีกครั้งวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

การปฎิบัติหน้าที่ของกองทัพภาคที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และการลาดตระเวนเดินเท้าและเฝ้าตรวจช่องท่าข้ามตามแนวชายแดนตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในห้วงเวลากลางวันและกลางคืน เฝ้าระวังและการตรวจอย่างเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ที่กำลังระบาดอย่าง
หนักขณะนี้และการควบคุมป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าว จากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางธรรมชาติตามแนวแม่น้ำโกลกและพื้นที่ตามแนวชายแดนและการตรวจอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้ว

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.30 น. – 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว110 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.