คณะอนุกรรมาธิการฯ ประชุมทางไกล ชู 3 คณะทำงานขับเคลื่อนงานทั้งประเทศ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

คณะอนุกรรมาธิการฯ ประชุมทางไกล ชู 3 คณะทำงานขับเคลื่อนงานทั้งประเทศ

เช้าวันนี้ 20 พ.ค.64 นายบรรหาร บุญเขต อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนของประชาชน วุฒิสภา มี นายแพทย์ พลเดช ปิ่น
ประทีป สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุมระบบซูมทางไกลของรัฐสภา

สรุปประเด็นการขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาเดิมแต่งตั้งคณะทำงานหลักๆไว้ 6 คณะ คงยุบไป 3 เหลือไว้ 3 คณะ ที่จะขับเคลื่อนงานทั้งประเทศ มี
1.คณะทำงานการมีส่วนร่วมการเมืองวิถีใหม่ มี นายบรรหาร บุญเขต เป็นประธานคณะ
2.คณะเครือข่ายสภาประชาสังคมไทย มี นายสุรพงษ์ พรมเท้า เป็นประธานคณะ
3.คณะเครือข่ายท้องที่ ท้องถิ่นวิถีใหม่ มี นายสรณะ เทพเนาว์ เป็นประธานคณะ ทั้ง 3 คณะได้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงาน 77 จังหวัดแล้ว 80%

นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานฯ ได้เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ขอปรับคณะทำงานฯ หลังจากทำงานมาได้ 6 เดือน

และเสนอแต่งตั้งประธานภาคแต่ละภาคเพื่อให้งานเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่คล่องตัวขึ้น ในการบังคับบัญชาของสายงาน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับส่วนกลาง ก่อนจะมีการประชุมใหญ่ทั้งประเทศ 500 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ณ ที่ห้องประชุมสุริยันต์ อาคารรัฐสภา

อ่านแล้ว139 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.