ณ.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมืองทองแจ้งวัฒนะ การเมืองวิถีใหม่

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ณ.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมืองทองแจ้งวัฒนะ การเมืองวิถีใหม่
19 พฤษภาคม 2564

 การประชุมคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครั้งแรกหลังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยมีคุณบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะทำงานเข้าประชุม รับฟังนโยบายการทำงาน มี พล.ต.นพรัตน์ แป้นแก้ว (เสธ.แป้น) กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา มอบนโยบายกรอบการทำงานให้กับคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ 
 สาระสำคัญคือการประสานการขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหม่ระหว่างอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา(ฝ่ายนิติบัญญัติ)และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี(ฝ่ายบริหาร) ผ่านคณะทำงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหม่และคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยตกลงกันว่าให้ทีมอนุฯกรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานวิชาการส่วนทีมคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีขับเคลื่อนงานพื้นที่โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการสนับสนุนการขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหม่

อ่านแล้ว150 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.