ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิด -19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิด -1

” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน “

” วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มอบเงินบริจาคเพื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย
โควิด -19 “

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ 62 นำโดย พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มอบเงินจำนวน 45,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด -19

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว98 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.