จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
   จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564
      เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ  เข้าร่วมพิธี

     ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564 ในพิธี ประธานได้เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร กล่าวราชสุดีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พร้อมเดินชมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในบริเวณงาน 
     นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการลงนามถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

อ่านแล้ว94 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.