มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มอบทุนการศึกษา โครงการ ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้างเด็กไทย ให้นักเรียน 146 สถาบัน รวม580ทุน เป็นเงินกว่า 6ล้านบาท

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ.ห้องประชุมชั้น2อาคาร2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องในทุกระดับชั้นและทุกระดับปีสุดท้ายประจำปี 2559 พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์กรรมการและเลขาธิการฯ คุณสักกอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ รวมถึงคณะกรรมการมูลนิธิและคณะผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษา จำนวน 146 สถาบัน 580 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 6,400,000 บาทถ้วน

655867

นาย วิเชียร  กล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาผูกขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นหนึ่งใน นโยบายหลักของ มูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือสังคมในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษาตามที่มุ่งหวัง และเติบโตเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถเป็นกำลังของชาติช่วยเหลือสังคมในอนาคตต่อไป ทุนการศึกษาจำนวน 146 สถาบัน 580 ทุนรวมเป็นจำนวนเงิน 6 ล้าน 4 แสนบาท แยกเป็น 2  ข้อใหญ่

655868

1.ทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 96 สถาบัน 480 ทน เป็นจำนวนเงิน 4,960,000 บาทถ้วน

655870

2.ทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 50 สถาบัน 100 ทุนเป็นจำนวนเงิน 1,440,000  บาทถ้วน  ทั้งนี้ในวันที่ 13 กันยายน 2559 มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊งฯจะเดินทางไปมอบทุนการศึกษาหรือทุนสัญจรแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา และทุนทุกระดับปีสุดท้าย ณ.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจุดศูนย์กลางมอบทุนโดยจะมีสถาบันศึกษาจากจังหวัดในภาคนี้คือจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธรร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมรับมอบทุนในครั้งนี้ด้วยรวมจำนวน 53 สถาบัน 265 ทุนเป็นจำนวนเงิน 1,842,000 บาท รวมทุนการศึกษาที่มูลนิธิปอเต็กตึ้งได้มอบให้ช่วยเหลือสังคมในปี 2559 นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,242,000 บาทถ้วน

655869

655873

อ่านแล้ว2030 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.