ซีพี ออลล์ เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้รพ.สนาม มธ. –ราชพิพัฒน์ และ ราชวิถี 2 เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่อง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น จึงได้เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามเจตนารมณ์ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด ต่อเนื่อง

   ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ นำโดยผู้บริหารและพนักงาน จิตสาธารณะซีพี ออลล์ ได้ทยอบส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แอลกอฮอลล์เจล หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่ม และเบเกอร์รี่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โรงพยาบาล

   ล่าสุด คุณกรณิศ ธนสุนทรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับมอบ

   คุณลาวัลย์ ขันไชย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย บมจ. ซีพี ออลล์ พร้อมทีมงานและพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี 2 โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 จ.ปทุมธานี ร่วมรับมอบ

   และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรธิภา เรืองฉาง ผู้ชำนาญการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมทีมงานและพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยมีนายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับคณะแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อป้องกันความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนต่อไป

   ซีพี ออลล์ ขอขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาลและ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ของซีพี ออลล์

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว114 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.