อัศวิน เซ็นต์แต่ตั้งที่ปรึกษาผู้ว่า กทม.คนใหม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 23 เม.ย.64 ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 966 / 2564 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ตามที่นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ได้ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 (3) และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ 2528 จึงแต่งตั้งนายสุชัย พงษ์เพียรชอบ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่งณวันที่ 23 เมษายน 2556 โดยมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายสุชัย พงษ์เพียรชอบ ปัจจุบันอายุ 56 ปี เป็นประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) เขตคลองเตย เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำงานช่วยเหลือสังคมมายาวนาน ประวัติ เกิดเมือวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2508 การศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนจักรวรรดิราชาวาสระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หลักสูตรที่ผ่านการอบรม หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร). รุ่นที่ 22 หลักสูตรผู้นำเมือง รุ่นที่ 5

ประวัติการทำงาน พ.ศ.2532 บริษัท เก็สเต็ดเนอร์ส์ ประเทศไทย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขาย พ.ศ.2535 บริษัท เก็สเต็ดเนอร์ส์ ประเทศไทย จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคใต้ พ.ศ.2538 บริษัท วิชั่นเซลล์แอนเซอร์วิช จำกัด(หาดใหญ่) ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ พ.ศ.2539 โรงแรมเดอะรอยัล หาดใหญ่ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ พ.ศ.2551 บริษัท ลีเกิ้ล โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน บริษัท คลองเตย(2551) จำกัด ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทในเครือ TRM สำหรับตำแหน่งพิเศพ.ศ.2551 คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2552 คณะทำงานกรรมาธิการคมนาคม พ.ศ.2553 เลขานุการกรรมาธิการทหาร ที่ปรึกษากรรมาธิการร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย รัฐสภาปี2553 พ.ศ.2554 อนุกรรมการตรวจสอบติดตามการทำลายทรัพยากรธรณี คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย พ.ศ.2556 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้แทนการค้าไทย อนุกรรมการบริหารการประปานครหลวง คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2561 – ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ

ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาฝ่ายบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ประธาน อปพร.เขตคลองเตย , เลขาธิการมูลนิธิรวมน้ำใจ ประธานนักศึกษาปปร.รุ่น22 , ประธานนักศึกษาหลักสูตรมหานครรุ่น5 , ประธานนักศึกษาหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่น5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ปี2553

อ่านแล้ว912 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.