ร้อยเอ็ด ….ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจให้เจ้าหน้าที่ จุดตรวจการเดินทางและจุดคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2564

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ร้อยเอ็ด ....ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจให้เจ้าหน้าที่ จุดตรวจการเดินทางและจุดคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2564
        เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พันโท คำพอง พรมศิริ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด นาย พรเกียรติ  พัวนิรันดร์กูล ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จุดตรวจ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ อำเภอเมยวดี หนองพอก และโพนทอง ในการติดตามความปลอดภัยในการสัญจรของผู้เดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2564 เป็นประเพณีของชาวไทยทุกคนที่จะต้องเดินทางไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และทำบุญให้แก่บรรพบุรุษ เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้ติดตามการให้คำแนะนำ และเข้มงวดตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อีกด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งทุกคนจะต้องระวังตัวและปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดร้อยเอ็ด คือ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด โดยผู้ที่เดินทางจาก 5 จังหวัดกลุ่มเสี่ยง คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม และปทุมธานี ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน (ออกจากบ้านได้บ้าง แต่รีบไป รีบกลับ งดงานเลี้ยงสังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มสุรา ปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T อย่างเคร่งครัด) ให้รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อคัดกรองความเสี่ยง เนื่องจากขณะนี้ชาวร้อยเอ็ด ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 6 ราย 
   ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ประกอบด้วย จุดตรวจการเดินทางและจุดคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง และ อำเภอโพธิ์ชัย พร้อมมอบน้ำดื่ม และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย อีกด้วย 

//////


ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
พรเกียรติ พัวนิรันดร์กูล บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว108 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.