ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสถานประกอบการสถานบริการบันเทิงสามารถเปิดได้ปกติในช่วงสงกรานต์ พร้อมกำชับการให้ให้บริการต้องอยู่ในมาตรการอย่างเข้มงวด

แบ่งปันข่าวนี้ :
  ร้อยเอ็ด...ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสถานประกอบการสถานบริการบันเทิงสามารถเปิดได้ปกติในช่วงสงกรานต์ พร้อมกำชับการให้ให้บริการต้องอยู่ในมาตรการอย่างเข้มงวด
     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและการจัดระเบียบสังคม ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ที่ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจธูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
   นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงท่องเที่ยวในสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ หรือสถานบันเทิงอื่นๆ ซึ่งอาจมีการก่ออาชญากรรมต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งกรณีที่อาจฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางราชการกำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม     
   นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสถานบริการ ให้สถานบริการสามารถเปิดบริการได้ตามปกติเพราะจังหวัดร้อยเอ็ดถือว่ายังมีการระบาดของโรคโควิด 19 ยังไม่รุนแรง ทางราชการยังให้โอกาสผู้ประกอบการเปิดสถานบริการอยู่ โดยทางจังหวัดได้เรียกประชุมเจ้าของสถานบริการ ในเรื่องการจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการระบาดของเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ ให้สถานบริการทุกแห่งต้องเข้มงวด ช่วยกันอยู่ในมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด
      การออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ บูรณาการจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบก ที่ 27 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และสมาคมกู้ภัยอโศก และสมาคมกู้ภัยนครสาเกต รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 นาย 

/////


ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
พรเกียรติ พัวนิรันดร์กูล บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว166 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.