ร้อยเอ็ด…อาชีวร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพแรงงาน เปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาประกอบอาหารไทยประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด…อาชีวร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพแรงงาน เปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาประกอบอาหารไทยประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทยประยุกต์ จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทยประยุกต์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประจำปี 2564 ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด ให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพแรงงานให้กับกลุ่มแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งกลุ่มแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการนับเป็นกลุ่มแรงงานที่สำคัญต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เนื่องจากธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และยังส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดและวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดได้
กำหนดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึง 2 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 อีกด้วย


////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว76 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.