จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ สานสายใยวัฒนธรรมสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
    จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ สานสายใยวัฒนธรรมสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564
   เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 2 เมษายน 2564 ที่เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์-บึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายชนาส ชัชวาลวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์สานสายใยวัฒนธรรมสู่ชุมชน โดยการดำเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมใจสวมชุดไทย ในวันอนุรักษ์มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ สานสายใยวัฒนธรรมสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถือเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย   
     ทั้งนี้ วันที่ 2 เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถือเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ และสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางศิลป์สู่ชุมชน ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนคนไทยรู้จักอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้สืบสานชั่วลูกหลาน   
     การดำเนินงานครั้งนี้ รับชมการแสดงจาก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีชาวร้อยเอ็ดแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสมัยโบราณเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
พรเกียรติ พัวนิรันกูล บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว74 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.