จังหวัดร้อยเอ็ด….จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง ที่ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
    จังหวัดร้อยเอ็ด….จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง ที่ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 
     เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 เมษายน 2564 นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีการจัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลางและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ณ อาคารสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ได้รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระสงฆ์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
   นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลางประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการเชิญชวนภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศล สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล 5 รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนาและถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว 
  ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดการจัดกิจกรรม ในทุกวันศุกร์เวลา 13.00 น - 16.30 น. ตลอดปี 2564


คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
พรเกียรติ พัวนิรันกูล บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว69 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.