จังหวัดร้อยเอ็ด…จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

จังหวัดร้อยเอ็ด…จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 1 จังหวัด 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค New Normal
วันที่ 2 เมษายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 1

จังหวัด 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค New Normal ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธี
การจัดกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 1 จังหวัด 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค New Normal ประกอบไปด้วย การมอบเครื่องอุปโภค บริโภคสำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ในครั้งนี้


//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
พรเกียรติ พัวนิรันกูล บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว73 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.