ร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายมุทิตาจิตพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
   ร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายมุทิตาจิตพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง 
     เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายเจ้าอาวาสมุทิตาจิตพระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 (ธรรมยุต) ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานอำนวยการศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมกถึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.ธ.ภ.) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
      ทั้งนี้ พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 (ธรรมยุต) ได้เลื่อสมณศักดิ์เป็น พระพรหมวชิรโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ โกศลศาสนกิจบริหาร ปริยัติภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ในปี พ.ศ. 2564 โดยได้เป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ตาม ลำดับสมณศักดิ์ดังนี้ พ.ศ. 2511 เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูสิริธรรมโสภิต

พ.ศ. 2516 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระศีลวิสุทธาจารย์ พ.ศ. 2533 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ ศรีธรรมสุนทรภาษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2538 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพบัณฑิต วิจิตรธรรมภาณี ศรีปริยัติวราภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2546 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมฐิติญาณ ปฏิภาณธรรมวาที ศรีปริยัติโสภณ โกศลวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2564 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ในพระราชทินนามที่ #พระพรหมวชิรโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ โกศลศาสนกิจบริหาร ปริยัติภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง


/////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คามกฤช พวงศรีเคน ข่าว/บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว86 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.