ร้อยเอ็ด..จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2564

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
      ร้อยเอ็ด..จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2564
     เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก ณ ทุ่งกุลาร้องให้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนส่วนราชการ นักศึกษา และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม เป็นจำนวนมาก
      ทั้งนี้  กิจกรรมพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก ณ ทุ่งกุลาร้องให้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสร้างสมดุลทางธรรมชาติ และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพิ่มปริมาณป่าต้นน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ ให้มีสภาพที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า 

///////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว83 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.