ร้อยเอ็ด…โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาข้อเข่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
   ร้อยเอ็ด…โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาข้อเข่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยใส่ใจสุขภาพของพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยศาสตร์ธรรมชาติบำบัด จึงได้เปิด บริการคัดกรองสุขภาพ และบริการฝังเข็มบำบัดรักษา ข้อเข่าเสื่อม เทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาข้อเข่า ได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือกจนเกิดความเข้าใจ และเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น 
      นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้ ทรงพระราชทานที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยส่วนหนึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือก เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาข้อเช่า เป็นการจัดบริการสุขภาพที่สำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้เกิดการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาข้อเข่า รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ให้ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาข้อเข่า สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้เบื้องตัน จึงเป็นบทบาทหนึ่งของบุคลากรสาธารณสุขที่จะต้องดำเนินการควบคู่กับการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติ
     ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ได้จัดให้บริการคัดกรองสุขภาพ และบริการฝังเข็มรักษาข้อเข่าเสื่อมฟรี ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และวันที่ 1 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. มีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก 

//////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว84 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.