เวทีสัมมนาหาแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า วินจักรยานยนต์ และนักศึกษา ที่เป็นหนี้ในระบบและนอกระบบ รวมถึงหนี้ กยส. ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคโควิด19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 มีนาคม ที่ห้องบอลลูม ชั้น 16 โรงแรมอลิซาเบธ สะพานควาย นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ในฐานะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีสัมมนาหาแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า วินจักรยานยนต์ และนักศึกษา ที่เป็นหนี้ในระบบและนอกระบบ รวมถึงหนี้ กยส. ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคโควิด19 โดยมีดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญกาคนยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ดร.ณรงค์ เพ็ชร์ประเสริฐ คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทย และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็ว่า 300 คนเข้าร่วมสัมนา

นายชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เปิดเผยว่า ในฐานะการมาธิการหนี้สาธารณะ ได้เห็นนักศึกษา เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา เป็นหนี้ก็ว่า 4 แสนห้าหมื่นล้านบาท ครู 2 แสนแสนกว่าล้าน นักศึกษาพุ่งขึ้นมากว่า 6 แสนล้าน จึงมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้นึกษึกษาเหล่านี้ไม่ต้องมาใช้หนี้ที่ใช้เรียน บางคนถูกยึดบ้าน การจัดสัมนาครั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา รัฐบาลจะต้องมีงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไข พรบ.การพนัน เพื่อนำรายได้มาใช้ประโยชน์ต่อประชาชนในกลุ่มที่มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อนำไปจัดตั้งกองทุนแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี อีกทั้งยังต้องปฏิรูปโครงสร้างการพัฒนาเกษตรและสนับสนุนต้นทุนให้กับชาวเกษตร ทางด้านการเพาะปลูกร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นสินค้าสวัสดิการของรัฐ โดยจัดให้มีการเพิ่มกำลังซื้อด้วยการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากแก้ไขพรบการพนันสำเร็จคาดว่าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท

ด้าน ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า เรื่องของหวยออนไลน์ก็ดี หรือแม้แต่พนันออนไลน์ทั้งหมดที่มีเล่นกันอยู่ ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายบ้างไม่ถูกต้องตามกฎหมายบ้างเราจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเงินที่รัฐสูญเสียไปกับการพนันผิดกฎหมายก็ดีเป็นจำนวนเงินกว่าแสนแสนล้าน ซึ่งพรรคได้มีนโยบายในการจะทำแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน เพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมายแล้วเราก็จะได้เงินภาษีจากการพนันออนไลน์ หรือพนัน รัฐก็จะได้เงินมาก่อนหนึ่งซึ่งเงิน และจะทำอย่างไรที่จะนำเงินเหล่านี้มาปลดหนี้ มาทำเป็นกองทุนปลดหนี้เกษตรกร กองทุนปลดหนี้นอกระบบรวมถึงปลดหนี้นักศึกษาที่เป็นหนี้ กยศ นั่นคือนโยบาลของพรรคที่จะทำ เราอยู่ในสภาก็ต้องดำเนินการในเชิงกฏหมายให้พี่น่องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด

นางฐิตาพร ธนากิตติคูณ อายุ 64 ปี หมอนวดแผนไทย ที่เป็นหนี้นอกระบบ กล่าวว่า ตนประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำกิน หลังมีการระบาดโรคโควิด ทำให้ตนที่รับงานนวดตามบ้านไม่มีรายได้ต้องกู้เงินนอกระบบมาใช้จ่าย ซึ่งต้องจ่ายทั้งรายวัน และรายเดือนเป็นเงินเกือบ 1หมื่นบาท ส่งวันละ 150 บาท ตนเองก็ป่วยเป็นมะเร็งต้องใช้เงินตลอดไปหาหมอแต่บะทีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทำให้บ้างครั้งไม่มีเงินส่งเจ้าหนี้ ทำให้ต้องหากู้ไปเรื่อยๆ ในส่วนเงินที่รัฐช่วยเหลือเราก็ได้รับทุกครั้ง เงินที่ได้มาก็นำไปใช้หนี้ ยอมรับว่าเป็นปัญหาส่วนตัวด้วยเช่นกัน

อ่านแล้ว90 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.