ผู้ตรวจการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยม ทต.บ้านกลางลำพูน อบรม กปน. พร้อมสาธิตขั้นตอนดำเนินงานประจำหน่วยเลือกตั้ง

แบ่งปันข่าวนี้ :

ผู้ตรวจการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยม ทต.บ้านกลางลำพูน อบรม กปน. พร้อมสาธิตขั้นตอนดำเนินงานประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น ณ อาคารประสิทธิ์ยิม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ พลตรีต่อคุณ ภักดีชนก ,นายอำนวย อุตตะระพยอม ,นายพีระพงศ์ มหาวงศนันท์ ,นายถาวร คำทะแจ่ม คณะผู้ตรวจการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับมอบหมายดำเนินการตรวจการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน ,นายทรงพล อารีวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งสาธิตการจัดรูปแบบของหน่วยเลือกตั้งขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยได้รับเกียรติวิทยากร นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,นายศักดิพันธ์. จันตัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และนางสาวจิราภรณ์. แสงศิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการเทศบาลตำบลศรีบัวบาน มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้


ผู้สื่อข่าว /บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

อ่านแล้ว279 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.